اطلاعات نشریه

فصلنامه «علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع» در محور اصلی «پژوهش در حوزه مدیریت و صنایع» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

 • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌ مسائل‌ مدیریت و مهندسی صنایع ایران‌ باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت MBA
 • اقتصاد
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت علوم اداری 
 •  حسابداری

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نحوه داوری نشریه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع single blind می باشد. 

هیئت تحریریه

 1. دکتر حمید نهاردانی : دکتری مدیریت آموزشی
 2. مهدی نبی پورافروزی : دکتری مدیریت صنعتی
 3. جواد خمیس آبادی : دکتری تخصصی مدیریت صنعتی 
 4. علیرضا سروش : دکتری تخصصی مهندسی صنایع - فناوری اطلاعات

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.

توجه: چاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذکر منبع مجله پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، بلامانع است