ا

  • احمدیان چاشمی.میثم ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله) [ دوره6, شماره 28 - زمستان سال 1400]
  • اسلامی نژاد. زهرا بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی [ دوره8, شماره 33 - بهار سال 1402]
  • ایماندار.محمد تحلیل و بررسی فاکتورهای تأثیر گذار در مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی از منظر شهر سازی در شهرستان خوی [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]