• صفحه اصلی
  • تحلیل و بررسی فاکتورهای تأثیر گذار در مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی از منظر شهر سازی در شهرستان خوی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401092340435 بازدید : 1962 صفحه: 18 - 31

نوع مقاله: پژوهشی