مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع - آرشیو مقالات - نسخه بهار1394
رویکرد تلفیقی به برنامه درسی
غلامحسین میکائیلو، شهرام واحدی
1-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (829 KB)
رویکرد تلفیقی به برنامه درسی
غلامحسین میکائیلو، شهرام واحدی
1-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (829 KB)
بررسی تاثیر گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در فرایند انتخاب کالا توسط مشتری
امیرعباس فیضی، بهناز خوش طینت
21-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (821 KB)
بررسی تاثیر گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در فرایند انتخاب کالا توسط مشتری
امیرعباس فیضی، بهناز خوش طینت
21-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (821 KB)
بررسی خیار تفلیس در عقود معین مطابق قانون مدنی ایران
میثم قندالی فرد
34-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (410 KB)
بررسی خیار تفلیس در عقود معین مطابق قانون مدنی ایران
میثم قندالی فرد
34-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (410 KB)
بررسی نقش کشت گلخانه ای در توسعه روستایی با تأکید بر بُعد اقتصادی(مورد مطالعه: دهستان تنکمان (استان البرز)
پارساالتیامی نیا، گیتی صلاحی اصفهانی ، سمیرا پورجعفر، زهرا سیاحی
41-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
بررسی نقش کشت گلخانه ای در توسعه روستایی با تأکید بر بُعد اقتصادی(مورد مطالعه: دهستان تنکمان (استان البرز)
پارساالتیامی نیا، گیتی صلاحی اصفهانی ، سمیرا پورجعفر، زهرا سیاحی
41-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (804 KB)
نمود عناصر فرهنگی و طبیعی- اکولوژیک در موسیقی سنتی ایرانی(مطالعة موردی:موسیقی سنتی کردی)
پیمان کریمی سلطانی، ابراهیم محمدی
56-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (651 KB)
نمود عناصر فرهنگی و طبیعی- اکولوژیک در موسیقی سنتی ایرانی(مطالعة موردی:موسیقی سنتی کردی)
پیمان کریمی سلطانی، ابراهیم محمدی
56-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (651 KB)
نقش بازاريابي شبكه اي در حل مشكل اشتغال درايران از منظر كاربران اينترنتي( نمونه موردي: نظرات كاربران سايت هاي مربوط به بازاريابي شبكه اي)
حسين حسين ن‍ژادممرآبادي ، نجمه محمدي ممرآبادي
66-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (510 KB)
نقش بازاريابي شبكه اي در حل مشكل اشتغال درايران از منظر كاربران اينترنتي( نمونه موردي: نظرات كاربران سايت هاي مربوط به بازاريابي شبكه اي)
حسين حسين ن‍ژادممرآبادي ، نجمه محمدي ممرآبادي
66-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (510 KB)
جانشین پروری: مکانیزم های پیاده سازی مدیریت دانش
حمزه نوروزی
73-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (667 KB)
جانشین پروری: مکانیزم های پیاده سازی مدیریت دانش
حمزه نوروزی
73-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (667 KB)
بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
راحله علیزاده دوین ، محمد کریمی
81-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (908 KB)
بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
راحله علیزاده دوین ، محمد کریمی
81-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (908 KB)
نگاهی بر تعاریف نارسایی یادگیری
شکوفه خوش نشان، فریبا منظمی تبار، احمد علی جدیدیان
97-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
نگاهی بر تعاریف نارسایی یادگیری
شکوفه خوش نشان، فریبا منظمی تبار، احمد علی جدیدیان
97-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (628 KB)
آشنائی با ساختار و عملکرد بانک جهانی
مهدی فیل سرائی، صدیقه میرغمگین، زهرا رستمی، الهه غلامی
116-130
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (851 KB)
آشنائی با ساختار و عملکرد بانک جهانی
مهدی فیل سرائی، صدیقه میرغمگین، زهرا رستمی، الهه غلامی
116-130
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (851 KB)
بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سلامت عمومی زنان مبتلا به بیماری دیابت در شهر اصفهان سال 1394
فرود غلامی، بهنام آقایی ، مصطفی رزمه
131-141
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (518 KB)
بررسی اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سلامت عمومی زنان مبتلا به بیماری دیابت در شهر اصفهان سال 1394
فرود غلامی، بهنام آقایی ، مصطفی رزمه
131-141
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (518 KB)
مسئولیت مدنی بین المللی در رابطه با زیان های هسته ای
الهام السادات مصطفی زاده
142-156
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (699 KB)
مسئولیت مدنی بین المللی در رابطه با زیان های هسته ای
الهام السادات مصطفی زاده
142-156
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (699 KB)
فساد اداری و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی چند سازمان اداری شهرستان ایلام)
مرضیه نقیبی، زینب کریمی پور، محمد ایدی
157-168
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (702 KB)
فساد اداری و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی چند سازمان اداری شهرستان ایلام)
مرضیه نقیبی، زینب کریمی پور، محمد ایدی
157-168
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (702 KB)
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و اثربخشی استراتژی¬ در بین بانک¬های خصوصی و دولتی
زهرا محمدی، علی کنگرانی فراهانی
169-179
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (789 KB)
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و اثربخشی استراتژی¬ در بین بانک¬های خصوصی و دولتی
زهرا محمدی، علی کنگرانی فراهانی
169-179
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (789 KB)
اندازه گیری و تحلیل بهره وری در صنایع کانی غیر فلزی (1387-1364)
الهام باورساد ، علی اصغر اسفندیاری، دکتر مهدی بصیرت
180-193
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (650 KB)
اندازه گیری و تحلیل بهره وری در صنایع کانی غیر فلزی (1387-1364)
الهام باورساد ، علی اصغر اسفندیاری، دکتر مهدی بصیرت
180-193
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (650 KB)
نقش سن در تعیین مسئولیت کیفری شخص نابالغ
محسن ولدی، علی محمدی، سبحان مومنی
194-200
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (370 KB)
نقش سن در تعیین مسئولیت کیفری شخص نابالغ
محسن ولدی، علی محمدی، سبحان مومنی
194-200
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (370 KB)
بررسی تغییرات کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ی عمومی ایران (پایه های سوم و چهارم) براساس میزان تاکید بر مهارتهای تفکر انتقادی مطرح شده توسط فاسیونه در سه دهه ی اخیر
پریناز آقابابائیان، شمس الدین هاشمی مقدم، فائزه ناطقی، علیرضا فقیهی
201-216
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (541 KB)
بررسی تغییرات کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ی عمومی ایران (پایه های سوم و چهارم) براساس میزان تاکید بر مهارتهای تفکر انتقادی مطرح شده توسط فاسیونه در سه دهه ی اخیر
پریناز آقابابائیان، شمس الدین هاشمی مقدم، فائزه ناطقی، علیرضا فقیهی
201-216
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (541 KB)
مدیریت دانش و مدل های آن
ابراهیم سالاری نهند، غلامعلی رحیمی، امیر عباس فیضی
202-223
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1006 KB)
مدیریت دانش و مدل های آن
ابراهیم سالاری نهند، غلامعلی رحیمی، امیر عباس فیضی
202-223
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1006 KB)
مدرنیته زمینه ساز انتخاب آگاهانه سبک زندگی ایرانی اسلامی
سید های میرمحمودی
224-232
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (624 KB)
مدرنیته زمینه ساز انتخاب آگاهانه سبک زندگی ایرانی اسلامی
سید های میرمحمودی
224-232
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (624 KB)
بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
راحله علیزاده دوین ، محمد کریمی
81-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (908 KB)
بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
راحله علیزاده دوین ، محمد کریمی
81-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (908 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر محمد تقی پور سرکار خانم فتاحی 2588-2791
هیئت تحریریه
  1. دکتر حمید نهاردانی
  2. مهدی نبی پورافروزی
  3. جواد خمیس آبادی
  4. علیرضا سروش

 

باز نشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

اصول اخلاقی انتشار مقاله

هیئت داوران

دکتر علیرضا میرعمادی

دکتر آرمان بهاری

دکتر محمدرضا فروزانفر

دکتر حامد شاکریان

دکتر متین آل احمد