مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397
بررسی بسته بندی تنباکوی سنتی در کارخانه ساخت تنباکو
محسن سخائی
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (512 KB)
شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر اثربخشی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)
محمدرضا عسگري ، انيسا شهباز
9-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (806 KB)
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان
فرشاد زردچقائی، سعید آیباغی اصفهانی، زین العابدین امینی سابق
18-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (660 KB)
بررسی عوامل کلیدی مدیریت تغییر اثربخش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی (دانشگاه های منطقه پنج کشوری)
فخریه حمدیان پور ، یونس نادری
28-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1012 KB)
هم افزایی یادگیری سازمانی و نوآوری بر قابلیت چابکی در صنعت ساخت و ساز
سمیه علوی ، محمد علوی
44-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (867 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر محمد تقی پور سرکار خانم فتاحی 2588-2791
هیئت تحریریه
  1. دکتر حمید نهاردانی
  2. مهدی نبی پورافروزی
  3. جواد خمیس آبادی
  4. علیرضا سروش

 

باز نشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

اصول اخلاقی انتشار مقاله

هیئت داوران

دکتر علیرضا میرعمادی

دکتر آرمان بهاری

دکتر محمدرضا فروزانفر

دکتر حامد شاکریان

دکتر متین آل احمد