مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397
بررسی بسته بندی تنباکوی سنتی در کارخانه ساخت تنباکو
محسن سخائی
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (512 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر محمد مهدی اسماعیل نژاد سرکار خانم فتاحی 2588-2791
هیئت تحریریه
  1. دکتر حمید نهاردانی
  2. مهدی نبی پورافروزی
  3. جواد خمیس آبادی
  4. علیرضا سروش

 

باز نشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

اصول اخلاقی انتشار مقاله